Organisasjonsnr. 894754192

Konto: 1607.18.94073

Vipps: 19416

 

 

 

Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri

 

 

 

Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri er grunnlegger av Minhaj-ul-Quran International (MQI).

 

MQI er en verdensomspennende organisasjon som har som mål å fremme en moderat og ikke-ekstremistisk visjon av islam og skape gode relasjoner og forståelse mellom samfunn og religioner. Shaykh-ul-Islam er også grunnlegger for Minhaj University og en internasjonal humanitær hjelpeorganisasjon, Minhaj Welfare Foundation.

 

Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri grunnla Minhaj Welfare Foundation-bevegelsen (MWF) 17.oktober 1989. Bakgrunnen for opprettelsen var å vekke følelser av sympati hos mennesker til å skape atmosfære av gjensidig kjærlighet, brorskap og å arbeide for etablering av et velferdssamfunn. Minhaj Welfare Foundation er engasjert i tjeneste for menneskeheten og skal være til stede under naturkatastrofer, tørke, flom, områder utsatt for store ødeleggelser og krigsområder...